Ἐκεῖνο πού σπέρνει ὁ ἄνθρωπος σ\’ αὐτή τή ζωή, αὐτό καί θά θερίσει κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως (Μέγας Βασίλειος)