Ἐκεῖνος ποὺ ἀκολουθεῖ τὴ σύνεση, ἀκολουθεῖ τοὺς θεούς. (Πυθαγόρας)