Ἐδῶ ΄ναι χρεία νά κατεβῶ, νά σφίξω τό σπαθί μου/πρίν ὅλοι χάσουν τή ζωή, κι ἐγ΄ ὅλη τήν πνοή μου…… (Διον. Σολωμός)