Ἐγὼ βραβεῖο παλλικαριᾶς στοὺς Ἕλληνες καῖ τοὺς Τρῶες ποτὲ δὲν ἤμουν· ἦταν μονάχα τ΄ὄνομά μου. ( Ἑλένη, Εὐριπίδη )