Ἅνθρωποι μάταια ζητᾶτε τὴν εὐτυχία σας μέσα στὸν ἑαυτό σας, μακριά ἀπό τὸν Θεό. Ἡ ἀλαζονεία σας δὲν σᾶς ἀφήνει νὰ πιστέψετε στὸ Θεό. Δὲν σᾶς λείπουν ἀποδείξεις γιὰ νὰ πιστέψετε, ἀλλά καθαρότητα καρδιᾶς. (Μπ. Πασκάλ)