Ἄς γνωρίζουμε ὅτι, ὅταν τὰ παιδιά μας εἶναι σωστὰ ἀπέναντι στὸν Θεό, τότε θὰ προκόψουν καὶ στὴ ζωή. (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)