Ἄς γίνει τὸ σπίτι σου στίβος καὶ παλαίστρα ἀρετῆς, ὥστε, ἀφοῦ γυμνασθεῖς ἐκεῖ μέ ἐπιμέλεια,νὰ ἀντιμετωπίσεις μὲ πολλὴ γνώση καὶ τέχνη τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἀγορᾶς. ( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος )