Ἄν κάνεις καλό στὸν διάβολο, ἐκεῖνος ὡς ἀνταμοιβή θὰ σὲ πάει ἀπευθείας στὴν κόλαση. (Τσεχικό ρητό)