Ἄν αἰσθάνεσαι μοναξιά ὅταν εἶσαι μόνος, ἔχεις κακή παρέα (Jean-Paul Sartre)