Ἂν ὁ Θεὸς δὲν ἔχει τὴν πρώτη θέση στὴν καρδιά σου, τότε δὲν ἔχει τὴ θέση ποὺ τοῦ ἁρμόζει…………. (Γέροντας Θεόφιλος)