Ἀρκεῖ μιὰ στιγμή γιὰ νὰ γίνεις ἥρωας, ἀλλά χρειάζεται ὁλόκληρη ζωή γιὰ νὰ γίνεις ἀξιοπρεπής ἄνθρωπος (Π. Μπριουλᾶ)