Ἀρκεῖ μιὰ στιγμή γιὰ νὰ γίνεις ἥρωας, ἀλλά χρειάζεται ὁλόκληρη ζωή γιὰ νὰ γίνεις ἀξιοπρεπής ἄνθρωπος.(Μπ. Πόλ)