Ἀπὸ τὸ λαὸ δὲν ἔχει φόβο ἠ χώρα· νὰ προσέχετε αὐτοὺς ποὺ τὴν κυβερνοῦν. ( Εὐριπίδης )