Ἀπὸ τὴν καθαρὴ ψυχή, καλύτερο μερίδιο δὲν ἔχει ὁ Θεὸς πάνω στὴ γῆ. ( Πυθαγόρας )