Ἀπό ἕνα μικρό σπόρο γεννιέται ἕνα τεράστιο δένδρο, χάρις στήν ἐσωτερική δύναμη πού ἔχει φωλιάσει κεῖ μέσα ὁ Θεός. Ἔτσι καί σέ αὐτό τό μικρό πλασματάκι. Εἶναι ἱκανό νά ζήσει τό μεγαλεῖο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἄν τό ἀγαπᾶμε, αὐτή κυρίως τή δυνατότητα τοῦ προσφέρουμε.