Ἀπόκτησε τὴν πνευματικὴ εἰρήνη καὶ τότε χιλιάδες ψυχὲς ὁλόγυρά σου θὰ βροῦν τὴν λύτρωση…………………… (Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ)