Ἀπόκτησε τὴν πνευματικὴ εἰρήνη καὶ τότε χιλιάδες ψυχὲς ὁλόγυρά σου θὰ βροῦν τὴν λύτρωση…………………… (Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ)

Mother
Διάρκεια: 1:44 01/08/2023