Ἀπόδειξη ὅτι ὑπάρχει ἡ ψυχή. Ὁ ἄνθρωπος σπρώχνει τά πράγματα στά ἄκρα. Ἐδῶ διαφέρει ἀπό τά ἄλλα ζῶα. Χτυπιέται μέ τά ἔνστικτά του. Χτυπιέται μέ τήν φύση. Σπρώχνεται ἀπό κάτι πέρα ἀπό τήν φύση καί τά δεσμά της.