Ἀληθινός δείκτης τοῦ πολιτισμοῦ δὲν εἶναι τὸ ἐπίπεδο τοῦ πλούτου ἤ τῆς μόρφωσης, τὸ μέγεθος τῶν πόλεων καὶ οὔτε ἡ ἀφθονία τῶν συγκομιδῶν, ἀλλὰ τὸ ἦθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀνατρέφει ἡ χώρα.(Ρ. Ἔμερσον)