Ἀλί ἀπό κείνονε ποὺ λείπει ἀπό τὸ γάμο του. (Ἑλληνική παροιμία)