Ἀετὸς μυίας οὐ θηρεύει. (Ὁ ἀετὸς δὲν πιάνει μυῖγες)…… Ἀρχαῖο ρητό