Ἀδελφοί μου δὲν ὑπάρχει ἐργοσωτηρία ἀλλὰ Χριστοσωτηρία. (Ἅγιος Λουκᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας)