Ἀγαπάει πραγματικὰ μόνο ἐκεῖνος ποὺ ζητάει αὐτὸ ποὺ εἶναι ὠφέλιμο γιὰ τὸν ἀγαπημένο. Ἔτσι ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἐπιδιώκει κάτι τέτοιο, ἀκόμη καὶ ἂν κάνει δέκα χιλιάδες διακηρύξεις ἀγάπης, εἶναι πιὸ ἐχθρικὸς ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἐχθρό. (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)