Όχι να προσέχουμε μόνο μήπως από απροσεξία λυπήσουμε τον αδελφό, αλλά ακόμα να είμαστε έτοιμοι στο πως να διαθέσουμε αυτήν ακόμη την ασφάλεια και τη ζωή μας για την οικοδομή του πλησίον.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)