Όταν χάνεται το θάρρος και αισθανόμαστε τον Θεό ως οργισμένο, είναι λανθασμένη τοποθέτηση. Ο Θεός αγαπά και τους αμαρτωλούς και τους δικαίους και τους δαίμονες εξ ίσου, διότι είναι Πανάγαθος Αυτοαγάπη· δεν μεταβάλλεται, δεν αλλοιώνεται.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)