Όταν ο Θεός επισκέπτεται τηv ψυχή μας, θέλει και απαιτεί να τηv βρίσκει σε προσευχή. Να μη βρίσκει τηv ψυχή μας και τηv διάνοιά μας μετεωριζόμενη. Αυτό λυπεί τον Θεό.

(Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης)