Όταν ο Θεός δεν ενεργεί σε μας, ό,τι πράττεται από εμάς είναι αμαρτία. (Άγιος Γρηγόριος αρχιεπ. Θεσσαλονίκης ο Παλαμάς)