Όταν ο άνθρωπος θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του άλλου, με σκοπό να τον βοηθήσει και να τον ελεήσει, τότε όχι μόνο ο Χριστός αλλά και όλες οι ουράνιες δυνάμεις είναι στη διάθεση αυτού του ανθρώπου.
(Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας