Όταν ο άνθρωπος δέχεται με πίστη και υπομονή τον πόνο και τις θλίψεις, βρίσκει στη ζωή του συνοδοιπόρο τον Χριστό. Τότε βλέπει το φως το αληθινό· υφίσταται την καλή αλλοίωση και γεύεται την αναφαίρετη χαρά και ειρήνη.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)