Όταν κοινωνούμε το Σώμα του Κυρίου, θηλάζουμε συνεχώς το γάλα της Παναγίας, οπότε τί γίνεται σε μας; Γινόμαστε γνήσια τέκνα της Παναγίας και αδελφοί του Χριστού και κατά Χάριν υιοί και τέκνα Θεού.

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής