Όταν κλείνει η πόρτα του κελλιού, ανοίγει η πύλη του ουρανού.

(Γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη)