Όταν κλείνει η πόρτα του κελιού ανοίγει η πύλη του ουρανού.

(Γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη)