Όταν καλλιεργήσετε την ευχήν, δεν θα σας πειράζουν οι άνεμοι του πειρασμού. Εξασθενεί η δύναμίς του, δεν μπορεί να μας κάνη τίποτε.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)