Όταν κάποιος επιθυμεί το φόβο του Θεού και κρατά με λεπτομέρεια τη συνείδησή του, τον αξιώνει η θεία Χάρις και έρχεται μέσα του ως ενδημούσα κατάσταση ο θείος φόβος.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)