Όσο και αν μορφωθεί ο άνθρωπος με ανθρώπινη σοφία, η παραμόρφωση δεν θεραπεύεται. Πρέπει να ξαναβρεί την αληθινή εικόνα του Θεού που είναι ο Χριστός, ώστε παίρνοντας την μορφή του Χριστού να θεραπευθεί από τις παραμορφώσεις των παθών και της αμαρτίας, να επιτύχει τον ύψιστο προορισμό του, το καθ’ ομοίωσιν, την θέωση.

(Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης))