Όπως ο Θεός είναι πρόξενος κάθε αγαθού, έτσι και ο διάβολος είναι πρόξενος κάθε κακού, η πηγή της αμαρτίας. Η απλή καρδιά φωτίζεται από τον Θεό και γνωρίζει πως θα ενωθεί μαζί του, πως θα αποφύγει οποιαδήποτε σχέση με το διάβολο.

(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)