Όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς, αυτός δεν γνώρισε ακόμη όλο τον πλούτο της χάρης του Κυρίου, ο Οποίος πέθανε στο Σταυρό για τους εχθρούς και μας έδωσε τον Εαυτό Του ως πρότυπο και μας έδωσε την εντολή ν\’ αγαπούμε τους εχθρούς. Ο Κύριος είναι αγάπη. Και μας έδωσε εντολή ν\’ αγαπούμε αλλήλους και ν\’ αγαπούμε τους εχθρούς. Και το Άγιο Πνεύμα μάς διδάσκει αυτή την αγάπη.

(Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)