Ψυχή ἁμαρτωλή, αἰχμάλωτη στὰ πάθη, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει εἰρήνη καὶ χαρά ἐν Κύριῳ, ἔστω κι ἄν ἔχει ὅλα τὰ πλούτη τῆς γῆς, ἔστω κι ἄν βασιλεύει σ’ ὅλο τὸν κόσμο. ( Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης )