Χωρίς Χριστό ούτε μέχρι το κατώφλι.

[ Εννόημα: Ο άνθρωπος χωρίς τη βοήθεια του Χριστού δεν μπορεί να κάνει ούτε το πιο μικρό πράγμα ].

(Ρωσική παροιμία)