Χωρίς τὴ σωφροσύνη καμία ἄλλη ἀρετή δὲν ὠφελεῖ (Ξενοφῶν)