Χριστιανός εἶναι, ὅσο εἶναι δυνατό στὸν ἄνθρωπο, ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ στὰ λόγια, στὰ ἔργα καὶ στὴ σκέψη (Ἅγιος Ἰωάνης Χρυσόστομος)