Χρειάστηκε νὰ γεράσω, γιὰ νὰ μάθω νὰ ζωγραφίζω σὰν παιδί (Τ. Μιρό)