Χρειάστηκε νὰ γεράσω, γιὰ νὰ μάθω νὰ ζωγραφίζω σὰν παιδί. ( Τ. Μιρό )