Χειροκροτῆστε φίλοι μου. Ἡ κωμωδία τελείωσε! (Αὔγουστος, 63 π.Χ-14 μ.Χ., Ρωμαῖος Αὐτοκράτορας, τὰ τελευταῖα του λόγια )