Χαρές καὶ πλούτη κι ἄν χαθοῦν, καὶ τὰ βασίλεια κι ὅλα,- τίποτα δὲν εἶναι σὰν στητή, μένει ἠ ψυχή κι ὀλόρθη. (Διονύσιος Σολωμός)