Φωνάξαμε τό ὄνομα τῆς μάνας, κι ἔμοιασε ἡ φωνή μας μέ τή φωνή της (Θ. Ξύδης)