Φθάσαμε, πατέρες, σ’ ένα τέτοιο σημείο, που μπορώ να πω ότι, όταν ήμασταν κοσμικοί, ήμασταν καλύτεροι. Τώρα εμείς φθάσαμε στο σημείο να μη σηκώνουμε λόγο.

(Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης)