Φαίνεται πώς εἶναι μοιραῖο κάποια ταξίδια νά τελειώνουν στήν διακόσμηση.