Φίλος μὲν Πλάτων, φιλτάτη δ΄ἀλήθεια. ( Ὁ Πλάτων εἶναι ἀγαπητός, ἀλλὰ πιὸ ἀγαπητὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια ) -‘Αντιφάνης-