Υπάρχει κάτι γλυκύτερο από την αγάπη; Σίγουρα όχι. Παρ’ όλ’ αυτά δεν έχουμε αρκετή αγάπη μέσα μας, επειδή αγαπάμε υπερβολικά τη σάρκα μας, και κοντά της κάθε σαρκικό, υλικό και επίγειο. Ας περιφρονήσουμε τη σάρκα μας και ας βαδίζουμε «εν πνεύματι», να νεκρώσουμε τα έργα της σάρκας με το πνεύμα.

(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)